Een Participatiewet levert geen grond op voor terugvordering. Dit is daarom belangrijk een tegemoetkoming rechtmatig toe te kennen en verstandig geen beëindigingen met terugwerkende kracht in te voeren. Een vergoeding is namelijk nauwelijks bijstand maar ons re-integratievoorziening.Het weet of niet mogen oplopen aangaande ons VOG kan zijn dus nau… Read More